إعلانات ديرماكول التلفزيونية

إعلانات ديرماكول التلفزيونية

2-DERMACOL MAKE-UP COVER

01. 02. 2015

1-DERMACOL PROFESSIONAL HAIR COLOURS

14. 10. 2016

5-DERMACOL 50th ANNIVERSARY

14. 10. 2016

3-DERMACOL HYALURON THERAPY

14. 10. 2016

4-DERMACOL 16H LIP COLOUR

12. 03. 2018